เช่นเดียวกับทุกคนก่อนหน้าฉัน ฉันยังได้เรียนรู้วิธีการเล […]...